Natuurlijk

Menselijke Natuur

Er was eens in het land van ooit, een tijd waar de mens zo één was met de natuur dat er geen twee woorden voor nodig waren. 

Nu we verworden zijn tot iets apart vraagt de toevlucht een ‘er naartoe’, een weer afdalen naar iets waar we ‘boven’ zijn gaan staan. 

Ergens onderweg terug naar ‘daar’ hoop je dan iets te hervinden, ook al herinner je je niet precies meer wat. En telkens je er dan even ‘bent’ en vertoeft op het rauwe ritme van tijdloosheid, voel je jezelf weer intens samenvallen met die losgerukte flarden. Je vindt er iets kostbaar, wezenlijk en puur waarop je weer kan aanhaken. Daar kruip je weer in je eigen vel en voel je je thuis op jouw plekje in het grootse geheel. Die natuur noem je dan ‘mijn’.


De Wildern-is

Ze zijn zo mooi, de wezens die (terug) ongeremd, ongetemd, ongedwongen, vrij, puur en zuiver, ongerept, ongestoord, onbevangen, simpelweg kunnen zijn. Vol-ledig hun meest natuurlijke zelf. Het is zo mooi om dan te merken wat in de wildernis-is van dat zijn het natuur-lijk gedrag en leven is. 

Even boeiend, alleen vaak ook tragisch, is het om te zien wat de effecten van domesticatie zijn op die wilde kern. Een essentie die dan vervliegt wanneer de te wilde stukken worden getemd. 

Veel observeren en uitproberen laat me geloven dat wat ook je vraag is over jezelf, je geluk, welbevinden, liefde of je plaats in het grote plaatje… in de kern van die essentie en je manier van al dan niet daar naar leven zitten alle antwoorden vervat. 

Het pad van wel-zijn dat ik samen met je wil bewandelen is daarom dan ook altijd gebaseerd, beïnvloed en geïnspireerd zoals, in en met de natuur


Jij bent geen afwijking!

In de natuur is diversiteit belangrijk en normaal. Verschillen van mekaar is er een kracht, geen kwetsbaarheid. Verschil mag en moet er zijn. Verschillende manieren van zijn vullen elkaar aan en doen alle soorten in zijn geheel overleven. 

Het is niet de bedoeling om jouw echte pure zelf aan te passen, te onderdrukken, te negeren, aan de kant te zetten … zodat je wat beter in de ‘normale gang van zaken’, ‘de mainstream’ zou inpassen. Zodat je maar niet ‘te moeilijk’ zou doen of zijn. 

Want dan ontbreekt er iets essentieel in jouw plaatje en in het totaal-plaatje. Jij! Net in ons verschillend zijn van ‘aard’ vullen we mekaar aan. Het is en was altijd al de bedoeling om te doen zoals je bent.

Het grotere geheel

Want als je daar bent heel dicht in en bij jouw natuur maakt dat voor jezelf een groot verschil. Dan kan je op je gemak zijn en floreren in gezondheid, geluk en kracht doorheen alle dingen des levens.  

Die zin-energie stuwt je voort. Om jezelf te vervullen door jouw unieke waardevolle ding te gaan doen en zijn in het geheel en alle systemen waarin je meedraait. Helemaal en precies zoals je dan en daar bent je weg maken, je plekje vinden en mee voor evenwicht zorgen. Dicht bij je natuurlijke gaves en wat je graag doet en te doen hebt.

En jij bent niet alleen, zo onderweg om een leven vorm te geven dat past bij je ware natuur. 

Samen zijn we een sensitieve beweging die elkaar kan inspireren en co-creëren en die impact maakt en verschil. Er is nood aan passie, sensitiviteit en doorleefde bezieling in onze wereld. 

Als we van het menselijke weer meer natuur kunnen maken, weer meer kunnen samenvallen met onze natuur kloppen we samen weer beter in het plaatje van het grote geheel.  De weg terug naar je natuur

Ontdek gratis materialen die je wegwijs kunnen maken in je zoektocht rond hoogsensitiviteit: 

en hier kan je richting vinden in mijn begeleidend aanbod op de weg naar wel-zijn:Natuurlijk
keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x