Groen maakt gezond. Ook al voel je je niet meteen nog aangetrokken tot dieren of natuur, iedereen heeft natuur nodig om gezond en wel te zijn. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er een directe link is tussen connectie met de natuur en fysiek, mentaal, sociaal welzijn, welbevinden en herstelvermogen. Gezondheid en vitaliteit is ‘big business’. Toch is er steeds minder natuur en steeds minder gelegenheid om ermee in interactie te gaan. Disconnectie met de natuur kan gezien worden als centraal element in de opkomst van een sociale, ecologische en omgevingscrisis. 

Ik ervaar het telkens opnieuw. Hoe er een sterke zorgkracht ontstaat wanneer een mens, dier en natuur echt met elkaar in verbinding gaan, op het ritme van de natuurwetten.

Dieren, een boom, ‘eender welke vorm van natuur’ vangen de aandacht en houden ze vast, de aandacht keert van binnen naar buiten. Tegelijk is er een kalmerend effect. Er ontstaat zo ruimte en openheid tot dialoog. Hierbinnen brengen ik een aantal doelgerichte interacties in.

Ik werk met prachtige dieren en een natuurlijke omgeving. Ze zijn voor mij de mooiste en sterkste ingangspoort en spiegel wanneer ik mensen ontmoet en begeleid. Voor mij zijn ze ook echt gelijkwaardige partners in dit verhaal. 

Samen werken we met en voor de dieren en de natuur op hun ritme en in keuzevrijheid. Mens, dier en natuur maken zo voor elkaar een wezenlijk en duurzaam verschil. Dieren en natuur staan niet ten dienste van de mens, win-win-situaties zijn het uitgangspunt. In dit natuurlijk proces ontstaat een natuurlijke kracht waaruit iedere wezen kan putten.

Ik maak het mogelijk en laat je ervaren wat een ‘echte’ verbinding met de innerlijke kracht van elk uniek dier, wezen, een kudde, de omgeving is. Dit staat centraal in mijn manier van werken en aanpak.

Hierbij injecteer ik graag nog een sterke dosis expertise in het werken met mensen, in het werken met dieren en in het ‘begeleidend werken met dieren en natuur’.