Groen maakt gezond. Ook al voel je je niet meteen nog aangetrokken tot dieren of natuur, iedereen heeft natuur nodig om gezond en wel te zijn. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er een directe link is tussen connectie met de natuur en fysiek, mentaal, sociaal welzijn, welbevinden en herstelvermogen. Gezondheid en vitaliteit is ‘big business’. Toch is er steeds minder natuur en steeds minder gelegenheid om ermee in interactie te gaan. Disconnectie met de natuur kan gezien worden als centraal element in de opkomst van een sociale, ecologische en omgevingscrisis. 

Een sterke zorgkracht ontstaat wanneer mens, dier en natuur met elkaar in verbinding gaan, op het ritme van de natuurwetten.

Dieren en natuur vangen de aandacht en houden ze vast, de aandacht keert van binnen naar buiten. Tegelijk is er een kalmerend effect. Er ontstaat zo ruimte en openheid tot dialoog. Hierbinnen brengen wij onze doelgerichte interacties in.

Prachtige dieren en een natuurlijke omgeving zijn bij Sterk Sensitief de ingangspoort en spiegel in de interacties met mensen. Ze zijn ook gelijkwaardige partners in dit verhaal. 

Samen werken we met en voor de dieren en de natuur op hun ritme en in keuzevrijheid. Mens, dier en natuur maken zo voor elkaar een wezenlijk en duurzaam verschil. Dier en natuur staan niet ten dienste van de mens, win-win-situaties zijn het uitgangspunt. In dit natuurlijk proces ontstaat een natuurlijke kracht waaruit iedere wezen kan putten.

Het ervaren van een ‘echte’ verbinding met de innerlijke kracht van elk uniek dier, wezen, een kudde, de omgeving staat centraal in onze werking en aanpak.

Hierbij injecteren we een sterke dosis expertise in het werken met mensen, in het werken met dieren en in het ‘begeleidend werken met dieren en natuur’.