We willen kennis, informatie, ervaring en werkmateriaal over hoogsensitiviteit zo breed mogelijk verspreiden.

Misschien behoor jij wel tot die 1 op 5 personen die Hoogsensitief zijn. Misschien raakt dit thema je persoonlijk omdat iemand in je naaste omgeving (mogelijks) Hoogsensitief is. 

Door het informeren en ondersteunen van ouders en naasten, partners, werkgevers, coaches en leidinggevenden, leerkrachten, begeleiders, … zetten we een stap dichter richting een sensitief klimaat en benadering voor iedereen.

Tijdens een vertel- en deelmoment schetsen we onze kijk op en bieden we informatie over Hoogsensitiviteit. Wat is het en wat is het niet. Wat zijn de gevolgen en de voor- en de nadelen. Welke rol speelt de omgeving. Hoe kan je er bewust mee omgaan en vanuit een zachte kracht je verhouden met anderen en de wereld om je heen. Hoe kan je Hoogsensitief ont-wikkelen en openbloeien met natuur en dieren als partner.

Hou onze kalender in de gaten voor een volgende gelegenheid tot deelname. Dit moment kan ook op vraag worden ingepland.

Neem vrijblijvend contact voor meer informatie of inschrijven